Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID
Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Art Etcetera of artetc.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het realiseren, samenstellen en delen van de informatie op deze site. Hierbij sluit artetc.nl iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie op de website. Tevens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website. Alle artikelen worden op de website aangeboden zonder lijst (en glas) in verband met verzending, tenzij duidelijk anders aangegeven. Verzending inclusief lijst is in overleg mogelijk, maar is duurder en is, evenals het risico, voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt voor kwetsbare of breekbare artikelen.
Op deze Website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website dan wel disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AUTEURSRECHTEN
Artetc.nl tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. Artetc.nl heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk is, zich ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, neem dan contact op met artetc.nl mail ons via info@artetc.nl.
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van artetc.nl.

COOKIES
Artetc.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Instagram en Google om social media integratie op onze website mogelijk te maken.

Art Etcetera / artetc.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze Website en webshop aangeboden informatie inclusief deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. ArtEtc, Brinklaan 18-C Bussum – Gooisemeren – Nederland.